Eğitim Sitesi

Antitröst Yasa Nedir? Antitröst Yasa Hakkında Kısaca Bilgi

Antitröst Yasa Terimi Hakkında Bilgiler

Antitröst YasaEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Antitröst Yasa:
Bir piyasada görülen tekelci güçleri önlemeyi amaçlayan politika ya da yasa.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Temettü Kâr Payı: Borsa üyelerinin, borsa işlemleri dolayısı ile müşterilerine ve borsaya verebilecekleri zararlara karşılık olmak üzere, Borsa tüzel kişiliği adına yat devam et

  box Açık: Bütçe veya ödemeler dengesinde negatif balanstır. devam et

  box Direnç Seviyesi: Satışın gerçekleşeceğini düşündüğünüz seviye. devam et

  box Aracılık: Sermaye piyasası araçlarının, yetkili aracı kuruluşlar tarafından, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına ve başkası hesabına al devam et

  box Teşebbüs Sermayesi: Yeni ve olasılıkla da riski yüksek bir teşebbüse yapılan yatırım. devam et

  box Üretkenlik: Belirli bir zaman diliminde girdi (üretim kaynakları) birimi başına üretim (mal ve hizmetler) oranı. devam et

  box Bileşik Getiri: Yatırımdan elde edilen faiz gelirinin dönem sonunda aynı oranla tekrar yatırıma dönüştürüldüğü varsayımı ile hesaplanan getiridir devam et

  box Yabancı Ortaklık: Türk Parasını Kıymetini Koruma mevzuatına göre Türkiye'de yerleşik sayılmayan (dışarıda yerleşik) kişilerden ilgili ülke mevzuatına göre yabancı serma devam et