Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Antant Nedir? Antant Hakkında Kısaca Bilgi

Antant Terimi Hakkında Bilgiler

Antantİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Antant:
Devletler arasında bir veya birkaç anlaşmanın imzalanmasıyla oluşan ittifaklara verilen ad. Anlaşma, uyuşma, uzlaşma, mutabakat.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Teorik: Uygulama dışında kalan, akla dayanılarak ileri sürülen düşünce. devam et

  box Demeç: Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat. devam et

  box Bertaraf: Kaldırılmış, giderilmiş. devam et

  box Lejyoner: Lejyon asker. Paralı asker. Yabancı uyruklu sporcu. devam et

  box Dogma: Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi. devam et

  box Rüştiye: (Osmanlı Devleti'nde) Eskiden aşağı yukarı şimdiki ortaokul derecesinde olan okullara verilen ad. devam et

  box Statü: Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu. Kadro bakımından bağlı olduğu durum, pozisyon. Tüzük. devam et

  box Beynelmilel: Uluslararası. devam et