Eğitim Sitesi

Anmuhakemetin Nedir? Anmuhakemetin Hakkında Kısaca Bilgi

Anmuhakemetin Terimi Hakkında Bilgiler

AnmuhakemetinHukuk Terimi Olarak Anmuhakemetin:
muhakeme yaparak; yargılama yoluyla

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Konkordato: Dürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaş devam et

  box Kuvvei müsellaha: Güvenlik kuvvetleri devam et

  box Mal: Hakikî veya hükmî bi kimsenin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.) devam et

  box Badire: Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum. devam et

  box İktisabî: Kazanma ile ilgili; edinme ile ilgili devam et

  box Ta'lık: geciktirme; askıda bırakılma devam et

  box Arâzi-i mevât: hiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunan,yüksek sesli bir kimsenin sesi işitilmeyecek derecede devam et

  box Yasa: Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. devam et