Eğitim Sitesi

Anlık Hız Nedir? Anlık Hız Hakkında Kısaca Bilgi

Anlık Hız Terimi Hakkında Bilgiler

Anlık HızKimya Terimi Olarak Anlık Hız:
Zamana karşı derişim grafiğinde eğimin tanjantı.

 

Anlık HızFizik Terimi Olarak Anlık Hız:
Bir cismin belirli bir andaki hızıdır.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Triad: Benzer element veya bileşiklerin üçlü grubu. devam et

  box Çok dişli ligand: Bir komplekste merkez atomuna, ligandın farklı atomlarından ve geometrik yapının farklı taraflarından birden fazla elektron çifti sağlayabilen ligand. devam et

  box Yarılanma Süresi: Işımalarla radyoaktif elementin yarısının, başka elementlere dönüşebilmesi için geçen zaman. devam et

  box Enol: 1-Alkinlere civa (II) sülfat eşliğinde su katılarak oluşan kararsız ara ürün. 2-Bir alken molekülünde ikili bağın bulunduğu karbon atomlarından bir devam et

  box Disübstitüe benzen: Benzen halkasına iki grubun bağlanmasıyla oluşan moleküllerin genel adı. devam et

  box Bazik İyon: Brönsted bazı olarak etki eden iyon. devam et

  box Katalitik Etki: Bir kimyasal tepkimenin katalizörler tarafından hızlandırılması. devam et

  box Metalurji: Cevherden metal elde edilmesi.Metal bilimi. devam et