Eğitim Sitesi

Anksiyete Nevrozu Nedir? Anksiyete Nevrozu Hakkında Kısaca Bilgi

Anksiyete Nevrozu Terimi Hakkında Bilgiler

Anksiyete NevrozuFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Anksiyete Nevrozu:
Kaygı düzeyinin yükselmesi sonucu bedensel gerginliğin ve ruhsal tedirginliğin artmasıyla yaşanan panik durumudur. Bu durum, hasta tarafından ölüm korkusu, sıkıntı, sıkışma olarak anlatılır.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Kamuoyu: Herhangi bir konu üzerinde toplumun tüm kesimlerinin ortaklaştığı yaklaşım biçimi. devam et

  box İmgelem: Dış varlıkları zihinde canlandırma yetisi. devam et

  box Pekiştirme: Koşullu tepkinin sönmemesi için koşullu tepkiyi oluşturan uyarıcının tekrarlanması. devam et

  box Devlet Ricali: Devlet adamları. devam et

  box Diyalektik: 1. Genel olarak değişimi simgeler. Akıl, mantık olarak da kullanılır. 2. Bir kavramdan öteki kavrama çelişmeleri ortadan kaldırarak ilerleme yolu. devam et

  box Döndürme: Bir önermenin niteliğini değiştirmeden öznesini yüklem, yüklemini özne yaparak eş değerini bulma işlemi. devam et

  box Güdülenme: Hayvan ya da insanda organizmayı belirli bir amaca yönelik davranışa iten sürecin tümüne güdülenme denir. devam et

  box Siyasal Parti: Yurt ve ülke sorunlarını çözmek ve devleti yönetmek için iktidara gelmek amacı ile kurulan örgütlenmelere siyasal parti denir. devam et