Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Anayasal Krallık (Meşrutiyet) Nedir? Anayasal Krallık (Meşrutiyet) Hakkında Kısaca Bilgi

Anayasal Krallık (Meşrutiyet) Terimi Hakkında Bilgiler

Anayasal Krallık (Meşrutiyet)Tarih Terimi Olarak Anayasal Krallık (Meşrutiyet):
Hükümdarın görev ve yetkilerinin anayasa ile sınırlandırılması ve hükümdarın da bu yasalara uyması ile ortaya çıkan devlet biçimidir. İlk kez 1285 yılında İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet yönetimine barışçı yoldan geçişin ilk adımı sayılır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Irk: İnsan cinsinin değişmeyen, belirli özellikleri olan çeşitlerinden her biri. devam et

  box Etnografya: Yaşamış veya yaşamakta olan insan topluluklarının yazılı kültürlerini inceleyen bilim dalıdır. devam et

  box Yeniçağ: Ortaçağın sonundan (İstanbul'un Türklerce ele geçirilişinden-1789) yakınçağın başlangıcına (Fransız Devrimi'ne-1789) kadar süren tarih bölümü. devam et

  box Şeşper: Savaş araçlarından altı dilimli topuz. devam et

  box Maruni: IV. yüzyılda keşiş Aziz Maron'un oluşturduğu kiliseye bağlı olan bugün çoğunluğu Suriye ve Lübnan'da yaşayan Katolik-Süryani topluluğudur. Bunlar kut devam et

  box Miralay: Albay devam et

  box Cerime: 1-Suç. 2-Osmanlı tımar sisteminde alınan vergilerden biri. devam et

  box Antik Kültür: İlkçağ'da Yunanistan ve Roma'da yaratılan kültürlerin tümüdür. İlkçağ'ın en gelişmiş kültürü olan Antik Kültür Abbasiler zamanında, Arap-İslam Kült devam et