Eğitim Sitesi

Anasır Nedir? Anasır Hakkında Kısaca Bilgi

Anasır Terimi Hakkında Bilgiler

AnasırOsmanlıca Terimi Olarak Anasır:
Osmanlı Devleti'nde yaşayan çeşitli etnik unsurlar

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Alay Müftüsü: Alay imamının üstündeki rütbede bulunan sarıklı zabite verilen unvandı. Teşrifatta binbaşıya denk gelmekteydi. Askerlere dini vazifeleri öğretmek için devam et

  box Malkoç: Osmanlılarda akıncılar ocağının komutanı. devam et

  box Danişmend: Medrese öğrencisi. devam et

  box Düyun: Borçlar. devam et

  box Orta: Yeniçeri ocağında bölük. devam et

  box Adlî Altın: Sultan II. Mahmut zamanında basılan altın paralardan birinin ismiydi. II. Mahmut'un mahlâsı (lakabı) "adlî" olduğu için, bu paraya da o isim verilmişt devam et

  box İfta Görevi: Fetva görevidir. Yapılanların şeriata uygun olup olmadığı konusunda fikir beyan etme görevidir. Fetva verme yetkisine sahip olanlara MÜFTİ denilird devam et

  box Alay İmamı: Alayın birinci taburunun imamına verilen unvandı. Teşrifatta, yani protokolde yüzbaşıya denk gelmekteydi. devam et