Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Analoji Nedir? Analoji Hakkında Kısaca Bilgi

Analoji Terimi Hakkında Bilgiler

AnalojiFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Analoji:
İki şey arasındaki benzerliğe dayanarak birisi hakkında verilen bir yargıyı diğeri hakkında da verme.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Nous: 1- Anaxagoras'ta evreni düzenleyen maddi olmayan ilke. 2- İnsanın en yüksek yeteneği. Düşünce ve akıl. Düzen ilkesi veya düzenleyici ilke. devam et

  box Prensip: İlke, düstur, kural, temel neden. devam et

  box Kişiden kaynaklanan engeller: Bu engelleme türünde bireyde engellenmişlik duygusu yaratan neden, yine bireyin gerçekçi olmayan beklentilerinden doğar. Örneğin, kısa boylu olduğu h devam et

  box Meşrep: Yaradılış, huy, karakter, mizaç, davranış biçimi. devam et

  box Sororat: Erkeğin ölen eşinin kardeşiyle evlenmesidir. Bu evlilikte de annesiz kalan çocuklara en iyi teyzelerin bakabileceği mantığı egemendir. devam et

  box Nihilizm (Hiççilik): Nihilizme göre hiçbir varlık gerçekten var değildir ve varlığı var olan olarak kabul eden görüşlere karşı çıkar. Ancak daha genel bakıldığında nihiliz devam et

  box Yüce: Yüce; Büyük, ulu, ulvi. Hayranlık uyandıran, ulaşılması zor olan şey. Yaratıcıya verilen en üstün sıfattır. devam et

  box Öngörü: Gelecekteki olayları önceden sezinleme. devam et