Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ana Sözleşmeye İntibak Etmek Nedir? Ana Sözleşmeye İntibak Etmek Hakkında Kısaca Bilgi

Ana Sözleşmeye İntibak Etmek Terimi Hakkında Bilgiler

Ana Sözleşmeye İntibak EtmekHukuk Terimi Olarak Ana Sözleşmeye İntibak Etmek:
Kooperatiflerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 4572 sayılı Kanun ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 88. Maddesine dayanarak çıkarttığı Örnek ana sözleşmeleri kabul ederek bu ana sözleşmeye tabi olmaları işlemi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Protesto: 1- Alacaklının tek yanlı irade açıklamasıyla borçluyu ifaya davet etmesi. 2- Kıymetli evrak niteliğindeki borç senedinin ödenmemesi durumunda, özel devam et

  box Veto Hakkı: Bir olayı veya kararı kabul etmeme, reddetme hakkı. devam et

  box Müsadere: Kendiliğinden suç teşkil eden veya suçta kullanılan eşyanın zoralımı. Zoralım; bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının, kendi isteği olmaksızın devam et

  box İş Akdi: İşçilerle işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen yöntem ve şartları kapsayan sözleşme, hizmet akdi, iş sözleşmesi. devam et

  box Bilbeyyine: delil ile; tanık ile; ispat ile devam et

  box Sened-i hâkanî: tapu senedi devam et

  box İhtiyati Haciz: Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir borcun alacaklısının, borçlunun elinde veya üçüncü şahısta olan menkul ve gayrimenkul mallarını ve alacak devam et

  box Emval: mallar; mülkler devam et