Yazılı Sınav Soruları
25 Ekim 2016 Salı

Ana Dil Nedir? Ana Dil Hakkında Kısa Bilgi

Ana DilTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ana Dil :
1. Bugün ses yapısı, şekil yapısı ve anlam bakımından birbirinden az çok farklılaşmış bulunan dil veya lehçelerin, kök bakımından bilinmeyen bir tarihte birleştikleri ortak dil. Ana Türkçe, Ana Moğolca, Ana Altayca, Roman dillerine kaynaklık eden Latince gibi. Başlıca dünya dilleri, sayıları sınırlı birtakım eski ana dillerin zaman içinde lehçeler ve müstakil diller halinde dallanarak farklılaşmasından oluşmuştur.

2. Aynı kökten gelen çeşitli dillerin varsayılan kaynağı. Bugünkü Türk lehçeleri, eski bir anadilden doğarak gelişmiştir.

 

Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri :