Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Âmme emlakı Nedir? Âmme emlakı Hakkında Kısaca Bilgi

Âmme emlakı Terimi Hakkında Bilgiler

Âmme emlakıOsmanlıca Terimi Olarak Âmme emlakı:
Kamu taşınmaz malları.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Akkâse: Yazmalarda, kâğıdın kenarı ve orta kısmı, hem ahengi hem de düzeni sağlamak için ayrı ayrı renklerle boyanırdı. İşte, kâğıdın hem kenarlarının hem ort devam et

  box Ayan: Osmanlı Devletinde bir bölgenin ileri gelenleri, eşraf, toprak ağası. devam et

  box Ağır Esame: Belli bir miktarın üzerinde ulûfe alanlar için kullanılan bir tabirdi. Yedi senelik terfilerde mertebe yükseltmeye hak sahibi olanlara kıdem zammı yap devam et

  box Şeyh: Tekke başkanı, tarikat lideri. devam et

  box Tabhane: Osmanlı imparatorluğunda Misafirhane. Dinî yapıların bir bölümü olup, özellikle gezici dervişlerin misafir edildiği yapılara denir. Tabhane, Erken Osm devam et

  box Kaside: On beş ila yüz beyitten oluşan ve tek kafiye düzenine göra kurulan ve ünlü kişilere övgü niteliği taşıyan nazım eser. devam et

  box Berat: Osmanlı Devletinde bir göreve tayin ya da unvan verilmesi nedeniyle verilen ferman. devam et

  box Akça Farkı: Sarraflık yapanların, muhtelif devletlerin paralarını veya bir devletin iki çeşit parasını bir diğeriyle değiştirmesi neticesinde ortaya çıkan farka v devam et