Eğitim Sitesi

Âmm Nedir? Âmm Hakkında Kısaca Bilgi

Âmm Terimi Hakkında Bilgiler

ÂmmOsmanlıca Terimi Olarak Âmm:
Genel, umumi, herkese ait.

 

AmmHukuk Terimi Olarak Amm:
genel; umumi; herkese ait

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Islahat: Reform, iyileştirme, düzeltme. devam et

  box Sipahi Ağası: Kapıkulu süvarilerinin birinci bölüğünü oluşturan sipahi ocağının kumandanı. devam et

  box Tulumbacı: Yangın söndüren kişi, bu günkü itfaiyeci. devam et

  box İhtisab: Osmanlıların klasik döneminde belediyenin işlevini yerine getiren yönetim birimi. devam et

  box Su nazırı: Su işlerinin organizasyonundan sorumlu olan ve devşirme ve acemi oğlanlarından adam toplayarak gerekli işleri yaptıran görevli. devam et

  box Ahilik: Anadolu'da sosyal dayanışmayı amaçlayan esnaf, zanaat gibi çalışma kollarını içine alan ocak. devam et

  box Alay Emini: Yüzbaşıdan büyük, binbaşıdan küçük, askeri kâtip sınıfından bir vazifenin unvanıydı. Alay kâtipliğinden terfi ederek tayin olunur ve alayın idari ve h devam et

  box Evkaf: Vakıfların hepsi, tümüdür. Bu günkü Vakıflar Genel Müdürlüğü. devam et