Eğitim Sitesi

Âmm Nedir? Âmm Hakkında Kısaca Bilgi

Âmm Terimi Hakkında Bilgiler

ÂmmOsmanlıca Terimi Olarak Âmm:
Genel, umumi, herkese ait.

 

AmmHukuk Terimi Olarak Amm:
genel; umumi; herkese ait

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Tuğra: 1- Padişahın adının yazılı bulunduğu ve karmaşık yazı tekniği ile yazılmış olan sembol. 2- Osmanlı Padişahlarının imza yerine kullandıkları özel bi devam et

  box Ak Akça: Eskiden gümüş para hakkında halk tarafından kullanılan bir tabirdi. Gümüş akça beyaz olduğu için bu tabir meydana çıkmıştı. Sonraları terim haline gel devam et

  box Su yolcubaşı: Su yolcuların idaresinden ve çeşmelerin bakım ve onarımından sorumlu olan kişi. devam et

  box Ebced hesabı: Arab alfabesindeki her harfin bir sayıyı göstermesi kuralı ile harflerden seçilerek düzenlenmiş anlamlı dizilerle bir olayın meydana geldiği yılı beli devam et

  box İhtisab: Osmanlıların klasik döneminde belediyenin işlevini yerine getiren yönetim birimi. devam et

  box Vakıf: Bir hizmetin sürekli yapılabilmesi için belli koşullarla resmi bir yoldan herhangi bir kimse tafından bırakılan mülk yada para. İlgili hizmet bu mülk devam et

  box Harç: Resmi işlerde devlet veznesine ödenen para. devam et

  box Serçavuş: Baş çavuş. devam et