Eğitim Sitesi

Amir Nedir? Amir Hakkında Kısaca Bilgi

Amir Terimi Hakkında Bilgiler

AmirHukuk Terimi Olarak Amir:
Emreden; buyuran; bir memurun vazife bakımından büyüğü; bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlayan, buna gücü yeten

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Abideler ve asar-ı atika: Anıt ve abideler devam et

  box Mecelle: Kitap , Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren, Tanzimattan sonra hazırlanmış olan, yasa yerine kullanılan eser devam et

  box İhtirazi Kayıt: Muayyen hakları kullanmak hususunda serbestisini muhafaza etmek isteyen tarafın bu hususta vaki beyanıdır. devam et

  box Fariza: Şeriata uygun bir biçimde mirasçılara düşen pay. Ödev, görev. devam et

  box Tekaüd: emeklilik devam et

  box Resen: Kendiliğinden, herhangi bir isteğe gerek olmadan, otomatikman. devam et

  box Muttali: öğrenme; haberdar olma; bilgilenme devam et

  box Hitâm: son; bitim; tükenme; nihayet devam et