Eğitim Sitesi

Amanname Nedir? Amanname Hakkında Kısaca Bilgi

Amanname Terimi Hakkında Bilgiler

AmannameTarih Terimi Olarak Amanname:
İslam devletlerinde gayrimüslimlere güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Antropoloji: İnsan ırklarını inceleyerek sınıflandıran bilim dalıdır. İnsanın vücut yapısının ve öteki fiziksel özelliklerinin nasıl oluştuğunu, nasıl geliştiği devam et

  box Ademi Merkeziyet Sistemi: Siyasal iktidara ( merkeze ) ait genel hizmetlerden bir bölümünü merkezden bağımsız ama merkezin denetimi altında yapan federal devlet sistemidir. devam et

  box Tekfur: Bizans İmparatorluğu'nda valilerle Anadolu'daki ve Rumeli'deki Hristiyan beylerine verilen ad. devam et

  box Terfi: Görevde yükselme. devam et

  box Tetimme: Fatih Sultan Mehmet döneminde öğretime açılan orta dereceli medreseler. devam et

  box Konsil: Hıristiyanların, önemli konuları görüşmek için en yüksek düzeyde ama seyrek olarak toplanan din meclisi. devam et

  box Çita: Rumeli Türkleri hakkında kullanılan bir deyim. devam et

  box Töre: Bir toplulukta benimsenmiş yerleşmiş kuralların, gelenek ve göreneklerin, ortak alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü. Orta Asya Türk devletlerinde devam et