Eğitim Sitesi

Amanname Nedir? Amanname Hakkında Kısaca Bilgi

Amanname Terimi Hakkında Bilgiler

AmannameTarih Terimi Olarak Amanname:
İslam devletlerinde gayrimüslimlere güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Mirliva: Tuğ ve tümgeneral devam et

  box Zırh: Özellikle savaşlarda oktan ve kılıçtan korunmak için giyilen çelik elbise. devam et

  box Latin Alfabesi: MÖ: 1250 yıllarında Fenikeliler'in kullanmaya başladığı harf alfabesinin bu günkü biçimidir. Fenikeliler'den İyonlar'ın, İyonlar'dan Yunanlıl devam et

  box Meclis-İ Mebusan: Osmanlı Devleti'nde yasama görevini yürüten ve iki meclisten oluşan parlamentodur. Bu parla-mentonun varlığı Osmanlı Devlet yapısına meşruti devam et

  box Eyalet: 1- Genellikle federal ya da imparatorluk özelliğine sahip devletlerin ülke yönetiminde uygulanan birden çok ili yönetiminde tutan idare birimidir. Osm devam et

  box Halkevleri: Türkiye'de cumhuriyetle başlayan toplumsal ve kültürel yenileşme hareketlerini halka benimsetmek amacıyla kurulan bir örgüttür. 1951'de kapatılmış, 1 devam et

  box Veliaht: Hükümdarlardan sonra hükümdarın yerine geçecek olan prens veya şehzade. devam et

  box Osmanlıca: XIII.-XX. yüzyıllar arasında Anadolu'da ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yayıldığı bütün ülkelerde yazın ve yazışma dili olarak kullanılan, özellikle, XV: devam et