Eğitim Sitesi

Âlude Nedir? Âlude Hakkında Kısaca Bilgi

Âlude Terimi Hakkında Bilgiler

ÂludeHukuk Terimi Olarak Âlude:
Bulaşmış, karışmış

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bedel-i misil: emsaline uygun peşin para devam et

  box Dîvân-ı Muhasebat: Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesaplarını tetkik ve devam et

  box Mamelek: malvarlığı devam et

  box Müessir: tesir eden; etkili; tesirli devam et

  box Husûmet: hasım olma durumu; hasımlık; düşmanlık; (davada) karşı taraf olma devam et

  box Hulâsa: özet devam et

  box Vâridât: gelirler; devlet(kamu)gelirleri devam et

  box Şahbender: Konsolos devam et