Eğitim Sitesi

Altın Standardı Nedir? Altın Standardı Hakkında Kısaca Bilgi

Altın Standardı Terimi Hakkında Bilgiler

Altın StandardıEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Altın Standardı:
Para değerlerinin belirli ağırlıktaki altının fiyatına göre saptandığı parasal sistem.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Daralma: Genel ekonomik faaliyette uzunca bir süre devam eden önemli gerileme. devam et

  box İskonto Kredisi: İskonto edilen senedin, ciro ve teslim yoluyla bankaya satılması işlemi. Bankalar, müşterilerinden vadesi gelmemiş ticarî senetleri devralarak, vade t devam et

  box Forward: 1- İleri tarihli işlemler anlamındadır. Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir tarihte teslim edilmesini öng devam et

  box Gecikme Ücreti: Herhangi bir borcun geç geri ödenmesine tahakkuk ettirilen ücret. devam et

  box Enflasyona Endeksli Tahvil: Anapara ve faiz ödemeleri belirli bir fiyat endeksine bağlı olan ve bu şekilde reel değer kaybına uğramayan tahvillerdir. Bu tahvillerin reel getirisi devam et

  box Depo Sertifikası: Yerel bir saklama kuruluşunda depo edilen yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkarılan ve bu menkul kıymetlerin verdiği hakları aynen sağlayan, bunlar devam et

  box Emir Bölme: Girilen bir emrin, orijinal emrin fiyatına eşit ya da orijinal emrin fiyatından daha iyi fiyatlı yeni emirlere bölünmesidir. Emir bölünmesi gerçekleşt devam et

  box Teminat Mektubu: Bankaların, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler lehine, bir malın teslimi, bir işin yapılması ya da bir borcun ödenmesi gibi kon devam et