Eğitim Sitesi

Altın Cetvel Nedir? Altın Cetvel Hakkında Kısaca Bilgi

Altın Cetvel Terimi Hakkında Bilgiler

Altın CetvelYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Altın Cetvel:
Yazma sayfalarında metin çevresine çizilen altına cetveldir. Bunlara siyah tahrir çekilir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Samur Fırça: Fırçaların müzehhip veya sulu boya ressamları içinde en makbulüdür. Çok dayanır. Uzun yanan bir mum alevine benzemesine ve ucunda ancak birkaç telli k devam et

  box Hûb-Nüvis: Güzel yazı yazan, İranlılar «hattat» anlamına kullanmışlardır. devam et

  box Fon Ebrusu: Hafif ebru demektir. devam et

  box Üslûp: 1- Tavır, tarz manasına gelir ki sanatta ilerlemiş ve özgün eserler vermiş üstatların tercih ve ihtiyar ettikleri yol demektir. 2- Bir devrin ya d devam et

  box Kabartma Şemse: Eski ciltlerde kapak süsleme motifi şemsenin kabartmalı olanlarına verilen ad. Kabartma olmayanlarına yazma şemse denilirdi. devam et

  box Ketebe Kıtası: İcazetname ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Teşrifat: Yazıda harflerin, yerli yerinde ve tehir yapılmaksızın kullanılması. devam et

  box Esma-i Hüsna: Allah'ın en güzel ve şerefli doksan dokuz ismine verilen isimdir. devam et