Eğitim Sitesi

Altılı Çiçek Nedir? Altılı Çiçek Hakkında Kısaca Bilgi

Altılı Çiçek Terimi Hakkında Bilgiler

Altılı ÇiçekSanat Terimi Olarak Altılı Çiçek:
Enine kesitli altı yapraklı hatayı.

 

Altılı çiçekArkeoloji Terimi Olarak Altılı çiçek:
Enine kesitli altı yapraklı hatayı.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Fil Ayağı: 1. Taş yapılarda büyük bir alanı kaplayan örülerek yapılan büyük çaptaki ayaklara verilen isim. 2. Büyük kubbeleri taşımak için örülen çokgen, kare devam et

  box Sanatsal: Sanata ilişkin, sanatla ilgili. devam et

  box Uygulama Süreci-İcra (Process): Yapıtın gerçekleştirilmesinin özellikleri, ayrıntıları, verileri. devam et

  box İdeal: Bir işte veya bir çalışmada amaç edinilen üst düzey hedef. devam et

  box Tasarım: İnsanın merkezi sinir sistemi yoluyla nesnel gerçekliği düşünsel olarak yansıtılmasının bir biçimi. Dizayn. İşlevi olan objelerin tasarlanmış, uygulan devam et

  box Somaki: Osmanlı literatüründe bezeme amacıyla ya da sütun olarak kullanılan, renkli, cilalanması güç ve sert taşların genel adı. devam et

  box Cülus: Hükümdarlık tahtına çıkma, tahta oturma. devam et

  box Riton: Tarih öncesi çağlara ait, topraktan yapılmış değişik biçim ve formlardaki törensel içki kabı. devam et