Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Altı Vergi Nedir? Altı Vergi Hakkında Kısaca Bilgi

Altı Vergi Terimi Hakkında Bilgiler

Altı VergiOsmanlıca Terimi Olarak Altı Vergi:
Duyun-u Umumiye'ye verilmiş altı vergi: İpek, Tütün, Balık avı, tuz, içki ve damga pulu

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Akkâse: Yazmalarda, kâğıdın kenarı ve orta kısmı, hem ahengi hem de düzeni sağlamak için ayrı ayrı renklerle boyanırdı. İşte, kâğıdın hem kenarlarının hem ort devam et

  box Öşür: Onda bir, aşar; İslam hukukuna uygun olarak üründen alınan vergi. devam et

  box Kalem: Osmanlılarda resmi evrakı hazırlayan ünite katiplerin çalıştığı yer. devam et

  box Darülkurra: Cami, mescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan kuran okuma yeri. devam et

  box Valide Sultan: Padişah annesi. Padişah tahta çıkınca anasıda valide sultan ünvanını alır ve eski saraydan bir tören ile Topkapı sarayındaki özel dairesine taşınırdı. devam et

  box Ahitname-i Hümayun: Hükümdarın verdiği hat, ferman gibi belgelerin yerine kullanılan tabirdi. Sözlük manası "padişahın sözü, padişahın kararı" demektir devam et

  box Sıbyan mektebi: Osmanlılarda ilköğretim okulu. devam et

  box Hafız: Kur'an'ı ezberlemiş olan kişi. devam et