Eğitim Sitesi

Altı Bölük Halkı Nedir? Altı Bölük Halkı Hakkında Kısaca Bilgi

Altı Bölük Halkı Terimi Hakkında Bilgiler

Altı Bölük HalkıTarih Terimi Olarak Altı Bölük Halkı:
Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu süvarilerine verilen addır. Bunlar, Sipah, Silahtar, Sağ Ulufeciler, Sol Ulufeciler, Sağ Garipler, Sol Garipler adıyla altı bölüğe ayrılmışlardır. Komutanlarına da Altı Bölük Ağası denilir.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Karum: Asurluların pazar yerlerine verdiği ad. devam et

  box Jeopolitik: İçinde bulunduğu coğrafyanın ve onun yanı sıra ekonominin , nüfüsun vb. bir devletin siyasası üzerindeki etkileridir. devam et

  box Şövalye: 1- Avrupa'da, derebeylik düzeninde soyluluk sanlarının en alt derecesi, atlı savaşcı. 2- Orta Çağ Avrupasında kahraman kabul edilen kişilere verile devam et

  box Nota: Bir devletin başka bir devlete ya da o devletin elçisine önemli bir siyasal konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı ya da sözlü bildiridir. devam et

  box Kıstas: Ölçüt, bir şeyi ölçü olarak almak. devam et

  box Hat: Güzel yazı yazma sanatı. devam et

  box Lonca: Ortaçağ'a özgü bir kurum olan loncalar, daha çok aynı meslekte çalışan tüccar, esnaf ve zanaatkârların kendi çıkarlarını korumaya yönelik olarak kurdu devam et

  box Antrepo: Gümrüklere gelmiş ticari eşyanın konduğu,korunduğu yer. devam et