Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Alt Kültür Nedir? Alt Kültür Hakkında Kısaca Bilgi

Alt Kültür Terimi Hakkında Bilgiler

Alt KültürFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Alt Kültür:
Bir toplumdaki egemen toplumsal grubun dışında bulunan toplumsal grupların kendi kültürlerine denir. Egemen kültür biçiminin dışında bulunan kültür normları.

 

Alt KültürBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Alt Kültür:
Özellikle bölgesel, etnik, sınıfsal ve dinsel temellerden oluşan farklı kültürel yapılar.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Değilleme: Olumlu bir ifadeyi olumsuz, olumsuz bir ifadeyi olumlu yapan mantık değişmezi. devam et

  box İdeal varlık: Düşünülen varlık. (Uzay - zaman dışıdır, duyularla algılanamaz, elle tutulur gerçekliği yoktur; bu anlamda değerler, matematik ve mantığın kavramları devam et

  box Algıda Örgütleme (Organizasyon): Duyumları oluşturan nesne ya da olayların, zihin tarafından bir düzene konulup biçimlendirilmesine algıda örgütleme denir. devam et

  box Yazgıcı görüş (fatalizm): Her şeyin alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğunu, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğini savunan görüş. devam et

  box Duyumculuk(Sensualizm): 1- Her türlü bilginin kaynağı olarak duyuları gösteren öğretidir. 2- Genel olarak, tüm bilgilerimizin duyumlardan türediğini; bütün zihin hallerini devam et

  box Platform: Bir siyaset programında, dayanılan düşünce veya düşüncelerin tümü. devam et

  box Noumenon: Duyularla algılanan şeylerin karşıtı olarak akılla kavranan şey. devam et

  box Akıl: Düşünme, anlama ve kavrama gücü. devam et