Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Almaşık Duvar Nedir? Almaşık Duvar Hakkında Kısaca Bilgi

Almaşık Duvar Terimi Hakkında Bilgiler

Almaşık DuvarSanat Terimi Olarak Almaşık Duvar:
Farklı iki cins malzemenin atlamalı olarak meydana getirdiği örgü türüdür. Daha çok erken İslam ve Osmanlılar döneminde görülür.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Manga: 1- Tek bir kumandanın kolaylıkla sevk ve idare edebileceği kadar erden kurulu küçük askerî birlik. (Yaklaşık olarak on erden kurulabilecek olan mangad devam et

  box Teknoloji Devrimi: 19. Yüzyılın ikinci yarısında başlayan endüstriyel gelişme. devam et

  box Jansenizm: Dinsel öğreti. Günahla dolu olan insan bu günahlarından arınmak için tanrının bağını dilemek ve beklemek zorundadır. Jansenizm, kaderci, özgür iradeyi devam et

  box Kolaj: Kesme-yapıştırma tekniği. Dadacılarca ortaya çıkarılmış bir resim tekniği. Elde mevcut her türlü basılı, çizili ya da fotografik malzemenin bir yüzey devam et

  box Soyut Ekpresyonizm: Anlık kararlara dayanan bir eğilim. devam et

  box Arduvaz: Mikalı taş plakalardan oluşan bir tür çatı kaplama malzemesi. devam et

  box Küratör (curatus-curator): Bir müze, galeri, arşiv veya kütüphane koleksiyonunun yöneticidir. Çağdaş sanat bağlamında küratör, sergi düzenleyicisi anlamında kullanılır. Bu anlam devam et

  box Poşat: Türkçede çok seyrek kullanılan sözcük Fransızca Pochade den kaynaklanır. Doğrudan doğruya doğa içinde yapılan renkli yağlıboya küçük resim eskizi anla devam et