Eğitim Sitesi

Allah'ın Zati Sıfatları Nedir? Allah'ın Zati Sıfatları Hakkında Kısaca Bilgi

Allah'ın Zati Sıfatları Terimi Hakkında Bilgiler

Allah'ın Zati SıfatlarıDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Allah'ın Zati Sıfatları:
Allahın zati sıfatları Allah'a has, ona özel sıfatlardır. Başka varlıklarda bulunmaz.

Vücud : Allah'ın var olması demektir.

Kıdem : Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. O her zaman vardır.

Bekâ : Allah'ın varlığının sonu yoktur. Onun varlığı sonsuzdur.

Vahdâniyyet : Allah'ın bir olması demektir. Eşi, ortağı ve benzeri yoktur.

Muhâlefetün lil havâdis : Allah'ın yarattığı varlıklara benzememesi demektir.

Kıyam bi nefsihî : Allah'ın varlığı kendisindendir, var olmak için başka bir varlığa muhtaç değildir.

Her Müslümanın, Allah'ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır.

 

  Benzer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri:

  box Arefe: Bayram günlerinden bir gün öncesine verilen isim. devam et

  box Muttasıl: Bitişik, ayrı olmayan. devam et

  box Neş'et etmek: Meydana çıkmak demektir. devam et

  box Teharri: Kıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır. devam et

  box Softa: Bir görüşe, bir inanışa körü körüne bağlanan kimse. devam et

  box Hılf: Bir kimsenin kabilesini terk edince veya kabilesi tarafından kovulunca başka bir kabilenin himayesine girmesine verilen ad. devam et

  box İffet: 1-Cinsî konularda ahlak kurallarına bağlılık. 2-Namus. devam et

  box İcmâ: Hz.Peygamber'in vefatından sonra, herhangi bir asırda, bütün İslam müçtehitlerinin, dînî bir konuda ortak hüküm vermeleridir. devam et