Eğitim Sitesi

Alışılmamış Bağdaştırma Nedir? Alışılmamış Bağdaştırma Hakkında Kısaca Bilgi

Alışılmamış Bağdaştırma Terimi Hakkında Bilgiler

Alışılmamış BağdaştırmaTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Alışılmamış Bağdaştırma:
Sözcüklerin bir araya gelip daha önce kullanılmamış anlamların ortaya çıkması.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Atasözleri: Uzun deneyimler ve gözlemler sonucu oluşmuş, yol gösterici, genel kural biçiminde kalıplaşan, toplumca benimsenen ve anonim bir nitelik taşıyan özlü s devam et

  box Dolaylı Anlatım: Bir sözün kişi, zaman, anlatıcı değişiklikleriyle aktarılan biçimidir. Bu anlatım biçimiyle kurulan cümlelere daha çok roman, öykü gibi anlatımsal tür devam et

  box Eksiltimli Cümle: Genellikle günlük konuşmalarda yer alan ve bazı ögeleri kesilerek söylenip dinleyenin anlayışına bırakılan veya fiili kullanılmadan yargı bildire cüml devam et

  box Soru Adılı: Adın yerini soru yoluyla tutan zamir. devam et

  box Rivayet Birleşik Kipi: Bildirme ve tasarlama kiplerine, ek fiilin duyulan geçmiş zamanının getirilmesiyle oluşturulan birleşik kip. Görülen geçmiş zaman kipi ile emir kipini devam et

  box Ulama: Ünsüz harfle biten sözcüğün son ünsüz harfinin kendisinden sonra gelen ve ünlü harfle başlayan sözcüğün ilk hecesiyle birleştirilerek okunmasıdır. D devam et

  box Hitabet: Etkili söz söyleme sanatı. devam et

  box Zarf Fiil: Ulaç veya bağ fiil de denen eylemsi türü. Zarf-fiil: Cümlede yüklemin anlamını çeşitli yönlerden etkileyen ve fiilden -(y)a, -(y)ı, -(y)arak, -dıkta, devam et