Eğitim Sitesi

Alışılmamış Bağdaştırma Nedir? Alışılmamış Bağdaştırma Hakkında Kısaca Bilgi

Alışılmamış Bağdaştırma Terimi Hakkında Bilgiler

Alışılmamış BağdaştırmaTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Alışılmamış Bağdaştırma:
Sözcüklerin bir araya gelip daha önce kullanılmamış anlamların ortaya çıkması.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Bildirme Kipleri: Fiilin olumlu veya olumsuz nitelikteki yapılışını; geniş zaman, şimdiki zaman, görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman ve gelecek zaman da olmak üz devam et

  box Evrak: Üzeri yazılı kâğıt yaprakları, yazılmış kitaplar, mektuplar ya da yazılar. devam et

  box Çatı Ekleri: "-l","-n"edilgenlik ve dönüşlülük eki; "-ş" işteşlik eki; "-r","-t","-dir" ettirgenlik ve oldurganlık ekleri. devam et

  box Açılım: Bir kısaltmanın açık yazılışı. devam et

  box Bağlaşıklık: Bir metinde cümleler arasındaki mantık ya da biçimsel bağlantı. devam et

  box Geniş Zaman Kipi: Fiilin sürekli olarak yapıldığını, halen yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman ve kip. Türkçede bu kip -Ar,(I)r/-(U)r ekleri ile kurulu devam et

  box Kesme İşareti: (') biçimindeki noktalama işareti. devam et

  box Şart Birleşik Kipi: Basit zamanlı bir eylemin sonuna ek eylemin koşulunun (-se) getirilmesiyle oluşturulan zamana koşul(şart) birleşik zaman denir. devam et