Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Alışılmamış Bağdaştırma Nedir? Alışılmamış Bağdaştırma Hakkında Kısaca Bilgi

Alışılmamış Bağdaştırma Terimi Hakkında Bilgiler

Alışılmamış BağdaştırmaTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Alışılmamış Bağdaştırma:
Sözcüklerin bir araya gelip daha önce kullanılmamış anlamların ortaya çıkması.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Basit Kipli Eylem: Tek kip eki almış eylem. devam et

  box İşaret: Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, alamet. devam et

  box İstiare: Eğretileme Bilgilerine Bakınız. devam et

  box Ortak Öge: Sıralı cümlelerde cümlelerin tümüne ait öge. devam et

  box Dolaylı Söz Söyleme: Kinaye Bilgilerine Bakınız. devam et

  box İşaret Zamiri: Adın yerini işaret yoluyla tutan zamir. "Buna" ve "onları" gibi kişi adları dışında varlık adlarının yerini gösteren zamirler işaret zamirleri adını a devam et

  box Ünlem Grubu: Bir ünlem ile bir veya daha fazla ad ögesinin oluşturduğu kelime grubu. Bu grup içindeki ad ögesi bir kelime grubu da olabilir: A komşu, ey gönül (Y.K devam et

  box Ana Dil: 1. Bugün ses yapısı, şekil yapısı ve anlam bakımından birbirinden az çok farklılaşmış bulunan dil veya lehçelerin, kök bakımından bilinmeyen bir tarih devam et