Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Alışılmamış Bağdaştırma Nedir? Alışılmamış Bağdaştırma Hakkında Kısaca Bilgi

Alışılmamış Bağdaştırma Terimi Hakkında Bilgiler

Alışılmamış BağdaştırmaTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Alışılmamış Bağdaştırma:
Sözcüklerin bir araya gelip daha önce kullanılmamış anlamların ortaya çıkması.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Masal: Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen, zaman ve yer kavramları belirli olmayan düşsel öykülerdir. Masalda eğiticilik ve öğre devam et

  box Uzun Hece: İçinde "â, î"gibi uzun ünlü bulunan hece. Ünlüsü uzun olan hece: ālim (ā-lim) gibi. devam et

  box Hikâye Birleşik Zaman: Zaman ekinin üzerine "-di" eki getirilerek oluşan zaman. Basit zamanlı eylemin bildirdiği yargının geçmişte kesin olarak yapıldığını bildiren birleşik devam et

  box Soru Edatı: Soru sormaya yarayan "mi" eki. devam et

  box Sürerlilik Fiili: Bir fiilin -A zarf fiili şekli üzerine dur-, gör-, kal-, gel- gibi tasvirci yardımcı fiillerin getirilmesiyle kurulan, oluş ve kılışa süreklilik özell devam et

  box Bağımsız Sıralı Birleşik Cümle: Birden fazla bağımsız cümleden oluşan, yalnız başlarına kullanıldıklarında da birer anlam taşıyan; özne, tümleç ve yüklemleri ortak olmayan; ancak, de devam et

  box Geçişsiz Fiiller: Nesne almayan, yani "ne, neyi ve kimi" sorularına cevap vermeyen fiillerdir. Örnek : Ağlamak, uyumak, gülmek, solmak, akmak, oturmak, kalkmak. devam et

  box İlgeç: Sözcükler arasında çeşitli anlam ilgileri kuran sözcüktür. devam et