Eğitim Sitesi

Âlicenab Nedir? Âlicenab Hakkında Kısaca Bilgi

Âlicenab Terimi Hakkında Bilgiler

ÂlicenabHukuk Terimi Olarak Âlicenab:
Yüksek ahlaklı

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kollektif şirket: ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin soru devam et

  box Ehil: ehliyetli; hak sahibi; bir hukuki işlem yapabilme yeteneğine sahip devam et

  box Medlûl: delillendirilmiş; delil getirilmiş şey; bir kelimeden veya işaretten anlaşılan devam et

  box Hüküm Fıkrası: Son kararın yer aldığı duruşma sonu yazılan bölüm. devam et

  box 1982 Anayasasının Genel Özellikleri: Genel nitelikte değil daha ayrıntılı hazırlanmıştır. Bu açıdan her iki anayasada kazuist sistemle hazırlanmıştır. Bunun sebebi ise her iki anayasanın devam et

  box Literatür: Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü. devam et

  box İç Tüzük: Bir kuruluş, meclis, kurum vb.nin iç işlerini düzenleyen tüzük, dahili nizamname devam et

  box Asrî: zamana uygun; çağdaş; modern devam et