Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Algıda Seçicilik Nedir? Algıda Seçicilik Hakkında Kısaca Bilgi

Algıda Seçicilik Terimi Hakkında Bilgiler

Algıda SeçicilikFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Algıda Seçicilik:
Organizmanın, çevresinde bulunan çok sayıda uyarıcı nesne, ya da olaydan, bir ya da bir kaçına dikkatini yöneltmesine algıda seçicilik denir.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Rol Çatışması: Statülerin gerektirdiği bazı rollerin birbirini zorlaştırması durumu. devam et

  box Metropol: Sanayileşme sonucu bazı kentlerin tek merkezli olmaktan çıkıp çok merkezli duruma gelmesiyle ortaya çıkan farklılaşmış kent yapısı. devam et

  box Sosyalist Devlet: Üretim araçlarının mülkiyeti ve kullanma hakkı kamu adına devletindir. Devlet, üretimi kamu ihtiyaçlarını temel alarak planlar. devam et

  box Hukuk Devleti: İnsan hakları ve kişi hak ve özgürlüklerine dayanan evrensel hukuk kurallarına göre yapılan yasaların, yönetim görevini üstlenen kişi ve organları da devam et

  box Enflasyon: 1- Mal ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesi sonucu paranın satın alma gücünün düşmesidir. Enflasyonun nedeni, dış satımın (ihracatın) az, dış alımın devam et

  box Mübadele: Değişim. devam et

  box Monografi: 1- Aile, köy gibi küçük grupların ya da bir örnek olayın tüm değişkenleriyle derinlemesine bir şekilde incelenmesidir. 2- Bir toplumsal birimin bir devam et

  box Hoş: İnsanın duygularını okşayan güzellik. Zevk veren, beğenilen. devam et