Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Algı Yanılsaması Nedir? Algı Yanılsaması Hakkında Kısaca Bilgi

Algı Yanılsaması Terimi Hakkında Bilgiler

Algı YanılsamasıFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Algı Yanılsaması:
Tüm insanlarda aynı şekilde gözlenen, gerçeklerle uyuşmayan algılama biçimleri; illüzyon.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Toplumsal Tabakalaşma: 1- Toplumu oluşturan bireylerin aralarında ayrıcalık, sınırlılık, ödül ve yükümlülük bakımından farklar bulunan, kendi içlerinde bir ölçüde uyumlu tab devam et

  box Olumsuz Transfer (negatif transfer): Önceki öğrenilenlerin yeni öğrenmeleri olumsuz yönde etkilemesidir. Örneğin daha önceden öğrenilmiş yanlış yabancı dil bilgileri, konuyla ilgili öğren devam et

  box Yatırım: Tasarrufların yeni bir ekonomik mal üretmek amacıyla kullanılması. devam et

  box Dil: 1- İletişim ve düşünmede kullanılan semboller dizisi. 2- Duygu ve düşünceleri yapay işaretlerle anlatmaya yarayan bir dizgedir (sistemdir). devam et

  box Vasıfsız: Niteliği olmayan, niteliksiz. devam et

  box Pragmatizm: Başarıcılık.Ölçüt olarak sonuç veya eylemin yararını gören öğreti. devam et

  box İnkılap: Tüm kurumları ya da bazı kurumları eskimiş olan bir düzenin yerine, yeni bir dünya görüşünün ürünü olan, yeni bir düzenin getirilmesi. Devrim. devam et

  box Yüceltme: Cinsellik ve saldırganlık gibi ilkel nitelikteki eğilim ve isteklerin doğal amaçlarından çevrilerek, toplumca beğenilen etkinliklere dönüştürülmesidir devam et