Eğitim Sitesi

Albümin Nedir? Albümin Hakkında Kısaca Bilgi

Albümin Terimi Hakkında Bilgiler

AlbüminBeden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Albümin:
Plazma proteini.

 

AlbüminBeslenme ve Diyet Terimi Olarak Albümin:
Bir protein türü. Kanın plazmasında da bulunur.

 

  Benzer Beslenme ve Diyet Terimleri:

  box Para Atışı: Hakemin oyun başlamadan önce başlama vuruşunu ve yönü takımlara bildirmek için madeni para ile yazı-tura usulü başvurduğu yöntem. devam et

  box Devre: 1- Takım oyunlarında aralarında kısa bir dinlenme süresi bulunan oyun dönemlerinden her biri. 2- Her hangi bir müsabaka ya da yarışmanın dönemleri, devam et

  box Nöron: Sinir hücresi. devam et

  box Sakkaroz: Glikoz ve fruktoz molekülerinin bileşiminden (glikoz + fruktoz) oluşan şeker türü. devam et

  box Dentrit: Sinir hücresinin akson dışında sayıları birden fazla olan uzantıları. devam et

  box Röntgen: Herhangi bir organın durumunu tespit etmek için çekilen film. devam et

  box Difüzyon: Bir maddenin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmesi. devam et

  box Rejenerasyon: Zedelenen doku ve organların kendilerini onararak yeniden normal duruma dönmesi. Yenilenme. devam et