Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Alay Müftüsü Nedir? Alay Müftüsü Hakkında Kısaca Bilgi

Alay Müftüsü Terimi Hakkında Bilgiler

Alay MüftüsüOsmanlıca Terimi Olarak Alay Müftüsü:
Alay imamının üstündeki rütbede bulunan sarıklı zabite verilen unvandı. Teşrifatta binbaşıya denk gelmekteydi. Askerlere dini vazifeleri öğretmek için taburlarda "tabur imamı", alaylarda ile "alay imamı" denilen görevliler bulunmaktaydı. Bunlar alay müftüsüne bağlıydılar. Alay imamı terfi edince alay müftüsü olmaktaydı. Bu vazife, Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etmiştir.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Arzen: Genişlik, en devam et

  box Defterdar: Osmanlı devletinin maliye işlerine bakan kişi, Devletin çeşitli resmi kurumlarının maliye işlerine bakan görevliler. devam et

  box Tahrir: Osmanlı Devletinde yeni fethedilen toprakların mülkiyet ve vergi oranlarını belirlemek amacıyla yürütülen yazım işlemi. devam et

  box Pençik: Asker yetiştirmek için savaş esirlerinden beşte bir oranında ayrılan acemi oğlan adaylarına verilen ad. devam et

  box Ferman: Padişahlar tarafından her hangi bir konuda yazılan buyruk. devam et

  box Hidiv: Osmanlı Devletine bağlı Mısır'ın yöneticilerine verilen unvan. devam et

  box Enderun: Saray teşkilatıdır. devam et

  box Sultani: 1908'den sonra Osmanlı ülkesinde bugünkü lise dengi öğrenim kurumu. devam et