Eğitim Sitesi

Alay Müftüsü Nedir? Alay Müftüsü Hakkında Kısaca Bilgi

Alay Müftüsü Terimi Hakkında Bilgiler

Alay MüftüsüOsmanlıca Terimi Olarak Alay Müftüsü:
Alay imamının üstündeki rütbede bulunan sarıklı zabite verilen unvandı. Teşrifatta binbaşıya denk gelmekteydi. Askerlere dini vazifeleri öğretmek için taburlarda "tabur imamı", alaylarda ile "alay imamı" denilen görevliler bulunmaktaydı. Bunlar alay müftüsüne bağlıydılar. Alay imamı terfi edince alay müftüsü olmaktaydı. Bu vazife, Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etmiştir.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Valide Sultan: Padişah annesi. Padişah tahta çıkınca anasıda valide sultan ünvanını alır ve eski saraydan bir tören ile Topkapı sarayındaki özel dairesine taşınırdı. devam et

  box Arâzi-i mahmiyye: Geliri (rakabesi) Hazineye ait bulunan araziden koru, mer'a, yol, pazar yerleri gibi halkın gereksinimlerine ayrılmış yerler. devam et

  box Sakalar Kethüdası: Sakalar ocağının kahyası olup derece olarak sakabaşından sonra gelir. Görevi divan toplantılarında vezirlere ibrik ve havlu tutmaktır. devam et

  box Liberalizm: Serbestlik, özgürlük ve serbestliği esas olan siyasi ve ekonomik düzen. devam et

  box Kürkçübaşı: Padişahın kürklerini muhafaza etmekle görevli kişi. devam et

  box Mültezim: Devlete ait bir yerin gelirini açık arttırma ile üzerine alan kimse. devam et

  box Ebced hesabı: Arab alfabesindeki her harfin bir sayıyı göstermesi kuralı ile harflerden seçilerek düzenlenmiş anlamlı dizilerle bir olayın meydana geldiği yılı beli devam et

  box Nakkaş: Binaların duvar ve tavan gibi yerlerine ve kitaplar süslemeler yapan resimci, süsleme ustası. devam et