Eğitim Sitesi

Alay Meydanı Nedir? Alay Meydanı Hakkında Kısaca Bilgi

Alay Meydanı Terimi Hakkında Bilgiler

Alay MeydanıOsmanlıca Terimi Olarak Alay Meydanı:
Topkapı Sarayı'nda, "orta kapı" ile "babü's-saade" arasındaki sahaya alay meydanı denilmekteydi. Alay meydanın sağ tarafını "matbah-ı amire" kaplamaktadır. Cülus (tahta çıkış) törenleri de bu meydan da gerçekleştirilmekteydi.

Ayrıca, bir bayrağın veya büyük bir resmi binanın önünde resmi geçit yapmak için toplanılan hususi saha ve meydana da alay meydanı denilmekteydi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Sahib-i Arz: Tımar ve zeamet sahipleri. devam et

  box Hadis: Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarını inceleyen bilim. devam et

  box Türbedar: Türbede hizmet gören ve türbeyi bekleyen kimsedir. devam et

  box Sadrazam: Osmanlılarda padişahtan sonra gelen ikinci adam, en yetkili devlet görevlisi. Günümüz başbakanı. devam et

  box Barok: 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da görülen sanat akımı. devam et

  box Alay Müftüsü: Alay imamının üstündeki rütbede bulunan sarıklı zabite verilen unvandı. Teşrifatta binbaşıya denk gelmekteydi. Askerlere dini vazifeleri öğretmek için devam et

  box Mevlevihane: Mevlevilik tarikatına bağlı olanların, tarikat kurallarına göre toplandıkları ve içinde özel odaları ve tören yerleri bulunan bina. devam et

  box Minare: Camilerin dışında bazen bitişik bazen de tamamen ayrı olarak inşa edilen ezan okumak için yapılan öğe. İslam mimarisinde ilk minareler Emeviler dönemi devam et