Eğitim Sitesi

Alay Meydanı Nedir? Alay Meydanı Hakkında Kısaca Bilgi

Alay Meydanı Terimi Hakkında Bilgiler

Alay MeydanıOsmanlıca Terimi Olarak Alay Meydanı:
Topkapı Sarayı'nda, "orta kapı" ile "babü's-saade" arasındaki sahaya alay meydanı denilmekteydi. Alay meydanın sağ tarafını "matbah-ı amire" kaplamaktadır. Cülus (tahta çıkış) törenleri de bu meydan da gerçekleştirilmekteydi.

Ayrıca, bir bayrağın veya büyük bir resmi binanın önünde resmi geçit yapmak için toplanılan hususi saha ve meydana da alay meydanı denilmekteydi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box İmarethane: Fakirlere ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu. devam et

  box Alay İmamı: Alayın birinci taburunun imamına verilen unvandı. Teşrifatta, yani protokolde yüzbaşıya denk gelmekteydi. devam et

  box Derbentçi: Sınırda bulunan kaleleri, yolları koruyan görevli, Hristiyan olanlarına da Martolos denirdi. devam et

  box Arpalık: Askeri sınıfından olanlara ek gelir olarak verilen mal veya para. devam et

  box Malkoç: Osmanlılarda akıncılar ocağının komutanı. devam et

  box İhramcı: Hacıların Kâbe'ye giderken giydiği ve geniş beyaz yünlü çarşaftan ibaret olan ihram'ı üreten kişi. devam et

  box Ak Deri: Eskiden kâğıt yerine kullanılan ve üzerine yazı yazılan derilere verilen isimdi. Koyun ve keçi derileri kurutulduktan sonra, ponza taşı ile düzleştiri devam et

  box Darülkurra: Cami, mescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan kuran okuma yeri. devam et