Eğitim Sitesi

Alay Göstermek Nedir? Alay Göstermek Hakkında Kısaca Bilgi

Alay Göstermek Terimi Hakkında Bilgiler

Alay GöstermekOsmanlıca Terimi Olarak Alay Göstermek:
Eskiden geçit resmine verilen isimdi. Bu resmi geçitler önemli Avrupa sefirleri için de yapılırdı. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan alaylar pek gösterişli ve debdebeliydi. Vaktiyle, vezirler ve beylerbeyiler, kanunen götürmek mecburiyetinde oldukları beraberindekilerle harbe iştirak ettikleri zaman, ordugâha gelişleri sırasında ihtişamlarının derecesini anlatmak için alay gösterilirdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Çeşnigir: Darphane-i Amire 'de (darphane) çalışan ve basılan gümüş ve altın paraların ayarını kontrol eden kişi. devam et

  box Mescit: İçinde cuma namazı ve bayram namazı kılınmayan küçük mahalle cami. devam et

  box Fodla: Bir cins çörek, kurabiye. devam et

  box Derviş: Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşan, giyim ve yaşayışında tarikatının adetlerini güden kişi. devam et

  box Zaviye: Küçük tekkeye verilen isimdir. devam et

  box Mütareke: Ateşkes, karşılıklı olarak silah bırakılması. devam et

  box Tekfur: Bizans döneminde vali düzeyinde olan yönetici. devam et

  box Tedris Görevi: Eğitim-Öğretim görevidir.Bu görevi müderris, muâllim gibi kişiler yürütürdü. devam et