Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Alay Göstermek Nedir? Alay Göstermek Hakkında Kısaca Bilgi

Alay Göstermek Terimi Hakkında Bilgiler

Alay GöstermekOsmanlıca Terimi Olarak Alay Göstermek:
Eskiden geçit resmine verilen isimdi. Bu resmi geçitler önemli Avrupa sefirleri için de yapılırdı. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan alaylar pek gösterişli ve debdebeliydi. Vaktiyle, vezirler ve beylerbeyiler, kanunen götürmek mecburiyetinde oldukları beraberindekilerle harbe iştirak ettikleri zaman, ordugâha gelişleri sırasında ihtişamlarının derecesini anlatmak için alay gösterilirdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Şura: Danışma kurulu. devam et

  box Eşraf: Bir bölgenin zenginleri, ileri gelenleri. devam et

  box Arâzi-i mahmiyye: Geliri (rakabesi) Hazineye ait bulunan araziden koru, mer'a, yol, pazar yerleri gibi halkın gereksinimlerine ayrılmış yerler. devam et

  box Aslah (eslah): En uygun (Vakfiyelerde en uygun oğul diye geçer) devam et

  box Hadis: Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarını inceleyen bilim. devam et

  box Adlî Altın: Sultan II. Mahmut zamanında basılan altın paralardan birinin ismiydi. II. Mahmut'un mahlâsı (lakabı) "adlî" olduğu için, bu paraya da o isim verilmişt devam et

  box Arâzi-i selîha: Çıplak arazi devam et

  box Alay Meclisi: Alay işleri ve meseleleri hakkında gerekli kararları alıp uygulamaya koyma yetkisi olan meclisin adıydı. Bu meclis, miralayın reisliğinde, taburların devam et