Eğitim Sitesi

Alay Göstermek Nedir? Alay Göstermek Hakkında Kısaca Bilgi

Alay Göstermek Terimi Hakkında Bilgiler

Alay GöstermekOsmanlıca Terimi Olarak Alay Göstermek:
Eskiden geçit resmine verilen isimdi. Bu resmi geçitler önemli Avrupa sefirleri için de yapılırdı. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan alaylar pek gösterişli ve debdebeliydi. Vaktiyle, vezirler ve beylerbeyiler, kanunen götürmek mecburiyetinde oldukları beraberindekilerle harbe iştirak ettikleri zaman, ordugâha gelişleri sırasında ihtişamlarının derecesini anlatmak için alay gösterilirdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Adalet Emiri: Ahaliye zulüm edilmemesi hakkında sadrazam tarafından valilere yazılan emirlere verilen isimdi. "Adalet emiri ısdar olunmuştur" demek, sadrazam tarafı devam et

  box Tarikat: Tasavvufa dayalı olan çeşitli islam doktrinlerine verilen ad. devam et

  box Silahtar: Padişah ve vezir gibi devlet ileri gelenlerinin silahlarını koruyan ve bakım ve onarımını yapan görevli. devam et

  box Alaya Binmek: Resmi sıfatı olan şahısların, bayramlarla resmi günlerde yapılan alaylara iştiraklerini ifade eden bir tabirdi. Eskiden alaylara atla iştirak edildiği devam et

  box Molla: Büyük kadı, Kadı'nın bir üst derecesi, eyalet kadısı. devam et

  box Kapan: Yiyecek ve giyecek ürünlerinin toptan satıldığı kapalı çarşılar. devam et

  box Kaptan-ı Derya: Donanmanın başı, deniz kuvvetleri baş kumandanı. devam et

  box Katip: Sarayda veya herhangi bir devlet kurumunda çalışan ve görevi yazı işlerine bakmak olan kişi. devam et