Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Alay Göstermek Nedir? Alay Göstermek Hakkında Kısaca Bilgi

Alay Göstermek Terimi Hakkında Bilgiler

Alay GöstermekOsmanlıca Terimi Olarak Alay Göstermek:
Eskiden geçit resmine verilen isimdi. Bu resmi geçitler önemli Avrupa sefirleri için de yapılırdı. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan alaylar pek gösterişli ve debdebeliydi. Vaktiyle, vezirler ve beylerbeyiler, kanunen götürmek mecburiyetinde oldukları beraberindekilerle harbe iştirak ettikleri zaman, ordugâha gelişleri sırasında ihtişamlarının derecesini anlatmak için alay gösterilirdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Reis-ül ûlema: Şeyhülislamlık dairesinde ilmiye sınıfının başı olan memur. devam et

  box Eyalet: Osmanlı Devleti'nde bir kaç vilayeti içine alan askeri ve sivil yönetim bölgesi. devam et

  box Sülüs: Arap alfabesi ile yazılan yazının bir çeşidi. devam et

  box Şer'i: İslami kurallara uygun yol, şer'i hukuk. devam et

  box Tarikat: Tasavvufa dayalı olan çeşitli islam doktrinlerine verilen ad. devam et

  box Kapıkulu: Osmanlı devletinde Padişahın kumandası altındaki piyade ve süvari sınıfından olan ve bahşiş ve ulufe ile geçinen askerler. devam et

  box Ağa Bölüğü: Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına verilen addı. Acemi oğlanları için Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan oda devam et

  box Arâzi-i mîrîye: Mîrî yani devlete ait topraklar, arazi-i emiriyye devam et