Eğitim Sitesi

Alay Beyi Nedir? Alay Beyi Hakkında Kısaca Bilgi

Alay Beyi Terimi Hakkında Bilgiler

Alay BeyiOsmanlıca Terimi Olarak Alay Beyi:
Eskiden miralay rütbesinde olan, vilayet merkezlerindeki jandarma kumandanlarına verilen unvandı. 1908'den sonra bu kullanım terk edilerek, yerine "alay kumandanı" kullanılmaya başlanmıştır. Bu tabir daha önceleri zeamet sahipleri için kullanılırdı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Harç: Resmi işlerde devlet veznesine ödenen para. devam et

  box Arazi-i seniyye: Saltanat makamını işgal edenlere ait toprak. devam et

  box İhramcı: Hacıların Kâbe'ye giderken giydiği ve geniş beyaz yünlü çarşaftan ibaret olan ihram'ı üreten kişi. devam et

  box Hidiv: Osmanlı Devletine bağlı Mısır'ın yöneticilerine verilen unvan. devam et

  box Balyos: Osmanlı Devletinde Venedik elçilerine verilen ad. devam et

  box Miri: Devlete ait. devam et

  box İcazet: Bilimde ve eğitimde öğrenimi tamamlayanlara verilen belge. devam et

  box Gaza: İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla yapılan her türlü mücadele. devam et