Eğitim Sitesi

Alât Nedir? Alât Hakkında Kısaca Bilgi

Alât Terimi Hakkında Bilgiler

AlâtHukuk Terimi Olarak Alât:
aletler; araçlar

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mütemmim Cüz: Bir bütünün vazgeçilmez parçası, tamamlayıcı parça; mahalli örf ve adete göre, bir nesnenin esaslı unsuru olan, o nesne yok edilmedikçe veya parçalanm devam et

  box Riziko: Zarara uğrama tehlikesi, tehlike, zarar ve ziya devam et

  box Zımni (Kabul, Ret): Üstü kapalı, açık olmayan; ima yoluyla. devam et

  box Mutazammın: içine alan, üstüne alan; kefil olan; ödemeyi üstlenen devam et

  box Namütenahi: Ucu bucağı olmayan, sonsuz devam et

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box Rad: Redden, Geri çeviren, devam et

  box Dâyin: Borç veren; alacaklı. devam et