Eğitim Sitesi

Alâ Nedir? Alâ Hakkında Kısaca Bilgi

Alâ Terimi Hakkında Bilgiler

AlâHukuk Terimi Olarak Alâ:
Çok iyi

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tevkif Müzekkeresi: Tutuklama müzekkeresi. Bu müzekkere hâkim tarafından kesilir, üzerinde sanığın kim olduğu, işlediği suç ve tutuklama sebebleri ayrıntılı şekilde yazıl devam et

  box Celile: büyük; ulu devam et

  box Dîvân-ı Muhasebat: Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesaplarını tetkik ve devam et

  box Tahsin: beğenme devam et

  box Tahkim Kurulu: Anlaşmazlıkları çözmek üzere oluşturulmuş hakem heyeti. devam et

  box Hafiyyen: Gizli olarak; saklı olarak; gizlice devam et

  box Evrâk: yapraklar; kağıtlar; arşiv devam et

  box Depozito: Bir sözleşmeden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat; bir taahhüt sırasında yatırılan güven devam et