Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aktiflik(etkinlik) Nedir? Aktiflik(etkinlik) Hakkında Kısaca Bilgi

Aktiflik(etkinlik) Terimi Hakkında Bilgiler

Aktiflik(etkinlik)Kimya Terimi Olarak Aktiflik(etkinlik):
Tepkimeye girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimi.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Metal: 1-Isıyı ve elektriği ileten, vurmaya ve çekmeye dayanıklı elementlerden her biri. 2-Atomlarının en dış katmanında az sayıda elektron içeren element devam et

  box Dimer: Aynı iki molekülün moleküller arası bağlarla birleşmesi sonucu oluşan molekül, iki küçük alt birime sahip molekül. devam et

  box Derişik Çözelti: Başka bir çözeltiye göre çözüneni çok olan çözelti. devam et

  box Dalga: Bir ortamda enerji taşıyan eğilim. devam et

  box Asit Oksit: Suda çözündüğünde ortama asit çözeltisi veren ya da baz veya bazik oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan ametal oksitidir. devam et

  box Eşdeğerlik noktası: Titrasyonda, yeterli titrant ilave edildiğinde indikatörün renk değiştirdiği konum. devam et

  box Aktinitler: Aktinyum (57Ac) elementinden sonra gelen ve 4f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 elementin oluşturduğu seri. devam et

  box Bağlanma Enerjisi: 1-Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron gibi atom altı taneciklerini bir arada tutan enerjidir. 2- Kütle azalmasına karşılık gelen ve çekirdek o devam et