Eğitim Sitesi

Aklektizm Nedir? Aklektizm Hakkında Kısaca Bilgi

Aklektizm Terimi Hakkında Bilgiler

AklektizmEdebiyat Terimi Olarak Aklektizm:
Felsefede uyuşabilir tezleri toplayıp uyuşmayanları bir yana bırakma eğilimi, edebiyatta ise birbirine aykırı çeşitleri bağdaştıran geniş sınırlı zevki ifade eder.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Edebiyat-ı Cedide: Edebiyat-ı Cedide veya bilinen diğer ismiyle Servet-i Fünun Edebiyatı, II. Abdülhamit döneminde, Servet-i Fünun adlı derginin çevresinde toplanan sana devam et

  box Murafakat: Üslûbun, ele alınan konuya göre düzenlenmesi, dile getirilen düşünce, duygu ve hayallare uygun düşmesine, üslûp ile içerik arasında bir ilişki kurulma devam et

  box Emosyanalizm: Sanat ve edebiyat eserlerinde duyguya önem veren estetik anlayış. devam et

  box Halk Şiiri: Anonim, âşık ve dinî-tasavvufi Türk edebiyatının manzum eserleri. devam et

  box Hak Aşığı: Pir elinden bade içmiş, dili çözülüp şiir söylemeye başlamış gerçek aşık. devam et

  box Didaktik: Amacı bir şey öğretmek olan eser. devam et

  box Ruzname: Tanzimat'tan sonra, "günlük" türünün benzeri eserlere verilen ad. devam et

  box Ünsüz Uyumu: Bir sözcükteki ünsüzler arasında görülen benzeşime verilen addır. devam et