Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Akılcılık(Rasyonalizm) Nedir? Akılcılık(Rasyonalizm) Hakkında Kısaca Bilgi

Akılcılık(Rasyonalizm) Terimi Hakkında Bilgiler

Akılcılık(Rasyonalizm)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Akılcılık(Rasyonalizm):
1- Aklın varlığını,yahut aklın önceliğini ve üstünlüğünü,yani bilginin kaynağı olarak insan zihnini kabul ve müdafaa eden akımdır.

2- Doğru bilginin akılla elde edildiğini savunan görüş.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Yorumlama: Sembolleştirilmiş önermelere belli bir doğruluk değeri kazandıran anlam belirleme işlemi. devam et

  box Hiççilik (nihilizm): Var olan görüşlere, değerlere, düzene karşı çıkan, hiçbir değer tanımayan görüşlere verilen ad. Varlığın var olmadığını savunan görüş. devam et

  box Tekçilik(Monizm): Eşyanın özü itibarıyla tek ilkeye indirgenmesi. devam et

  box Simge: Sözcüğün, aynı varlığa, durum ya da eyleme işaret etmesidir. devam et

  box Açımlamak: Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak. devam et

  box Etnik: Kavimle ilgili, budunsal, kavmî. devam et

  box Dikey Hareketlilik: Toplumsal yapıda tabakalar arasındaki iniş çıkışlar. devam et

  box Homojen: Benzer karakterlere ya da yapıya sahip olan, bağdaşık. devam et