Eğitim Sitesi

Akidîn Nedir? Akidîn Hakkında Kısaca Bilgi

Akidîn Terimi Hakkında Bilgiler

AkidînHukuk Terimi Olarak Akidîn:
sözleşenler; sözleşme yapanlar

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Ani edim: Bir anda yapılan belli davranış ya da davranışlarla yerine getirilen edim devam et

  box Arâzi-i Öşriye: ürününden onda bir Devlet payı alınan ve üzerinde her türlü mülkiyet tasarrufları bulunan arazi. devam et

  box Gizlilik dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılması. devam et

  box Zevâid (zevait): vakıfta gelirin dağıtılmasından sonra geri kalan devam et

  box Devletler Özel Hukuku: Kişilerle devlet arasındaki bağı (tabiyeti), bir ülkede yabancıların sahip olduğu hakları ve çeşitli ülke devam et

  box Emvâli menkule: taşınır mallar;taşınabilir mallar devam et

  box Disiplin Hapsi: Yargılama sürecinde düzen bozuculara karşı, temyizi ve itirazı kabil olmayan, şartla tahliyesi bulunmayan 4 günü geçmeyen uslandırma amaçlı bir hapis devam et

  box Fariğ: bir şeyi veya hakkı başkasına devreden; ferağda bulunan; feragat eden; taşınmaz maldaki tasarruf hakkını devam et