Eğitim Sitesi

Akidîn Nedir? Akidîn Hakkında Kısaca Bilgi

Akidîn Terimi Hakkında Bilgiler

AkidînHukuk Terimi Olarak Akidîn:
sözleşenler; sözleşme yapanlar

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Fevkinde: üstünde; aşan devam et

  box Ön ödeme: bir alacağın gerçekleşmesinden önce verilen belirli bir miktar, pey akçesi devam et

  box İstimna: tatmin devam et

  box İstihrâç: Çıkarma; çıkarılma; netice çıkarma; anlam çıkarma; anlama devam et

  box Vedia: Saklama devam et

  box Kodifikasyon: Kodifikasyon, yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi faaliyetidir. devam et

  box Semen: Alıcının, satın aldığı mala karşılık olarak alıcıya ödeyeceği para, satış parası; satış sözleşmesinde, satana mal teslimine karşılık olarak verilecek devam et

  box Salahiyetname: Temsilciye verilen yetkiyi üçüncü şahıslara ispatlaması için verilen yazılı belgedir devam et