Eğitim Sitesi

Akarat-ı Mevkuf Nedir? Akarat-ı Mevkuf Hakkında Kısaca Bilgi

Akarat-ı Mevkuf Terimi Hakkında Bilgiler

Akarat-ı MevkufOsmanlıca Terimi Olarak Akarat-ı Mevkuf:
Gerek aynî (yani eşya, arazi vb. mallar) gerek nakdî yollarla elde edilen paranın ve tasarrufunun, hayır işlerine sarf edilmek üzere bir vakfa bağışlanması için kullanılan genel tabirdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Panislamizm: İslam birliğini hedefleyen akım. devam et

  box Müştemilat: Eklenti-Ek bina. devam et

  box Nazır: Osmanlılarda bir idare bölümünün yada kurumun başında bulunan görevli. devam et

  box Alay Emini: Yüzbaşıdan büyük, binbaşıdan küçük, askeri kâtip sınıfından bir vazifenin unvanıydı. Alay kâtipliğinden terfi ederek tayin olunur ve alayın idari ve h devam et

  box Tedris Görevi: Eğitim-Öğretim görevidir.Bu görevi müderris, muâllim gibi kişiler yürütürdü. devam et

  box Cebelü (Cebeli): Dirlik sahiplerinin sefer sırasında götürmekte zorunlu oldukları atlı asker. devam et

  box Ahilik: Anadolu'da sosyal dayanışmayı amaçlayan esnaf, zanaat gibi çalışma kollarını içine alan ocak. devam et

  box Sekban: Osmanlı'da sınır boylarında görev yapan asker. devam et