Eğitim Sitesi

Akarat-ı Mevkuf Nedir? Akarat-ı Mevkuf Hakkında Kısaca Bilgi

Akarat-ı Mevkuf Terimi Hakkında Bilgiler

Akarat-ı MevkufOsmanlıca Terimi Olarak Akarat-ı Mevkuf:
Gerek aynî (yani eşya, arazi vb. mallar) gerek nakdî yollarla elde edilen paranın ve tasarrufunun, hayır işlerine sarf edilmek üzere bir vakfa bağışlanması için kullanılan genel tabirdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Kaldırımcı Kethüdası: Götürü usülde taş döşeyerek yol yapan kaldırımcı esnafının yaptığı işi denetliyen ve ölçümleme yaparak yapılan yolun bedelini tesbit edip, parasını ka devam et

  box Harç: Resmi işlerde devlet veznesine ödenen para. devam et

  box Hadis: Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarını inceleyen bilim. devam et

  box Levend: Osmanlı'da deniz askeri. devam et

  box Anasır: Osmanlı Devleti'nde yaşayan çeşitli etnik unsurlar devam et

  box Ruznameci: Günlük defterleri kaleme alan kişi. / İnşaat masraflarının günlük hesabını tutan muhasebeci. devam et

  box Kanunname: Osmanlı Devleti'nde özel ve kamu hukuka ait yayınlanan kanunlar. devam et

  box Amme arâzisi: Kamu toprağı devam et