Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Akarat-ı Mevkuf Nedir? Akarat-ı Mevkuf Hakkında Kısaca Bilgi

Akarat-ı Mevkuf Terimi Hakkında Bilgiler

Akarat-ı MevkufOsmanlıca Terimi Olarak Akarat-ı Mevkuf:
Gerek aynî (yani eşya, arazi vb. mallar) gerek nakdî yollarla elde edilen paranın ve tasarrufunun, hayır işlerine sarf edilmek üzere bir vakfa bağışlanması için kullanılan genel tabirdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Eşraf: Bir bölgenin zenginleri, ileri gelenleri. devam et

  box Zinhar: Asla. devam et

  box Alay İmamı: Alayın birinci taburunun imamına verilen unvandı. Teşrifatta, yani protokolde yüzbaşıya denk gelmekteydi. devam et

  box Ağaç Kavilya: Gemi kaplamalarını ıskarmoz (küreklerin takıldığı yerler) ve kemerlere tutturmak için kullanılan, meşe ve benzeri sert ağaçtan yapılan büyük cıvatalar devam et

  box Su Kemeri: Su borularının basınca dayanıklı yapılamadığı dönemlerde kentin su ihtiyacını sağlayan suyolunun hep aynı yükseklikte ve çok az eğimli biçimde yapılma devam et

  box Çiftbozan: Toprağını üst üste ekmeyen çiftçiden alınan ceza vergisi. devam et

  box Babüssaade Ağası (Kapuağası/Sarayağası): Saraydaki hadım Darüssaade ağaları ile Akağaların ve Enderun memuriyetlerinin genel amiri. devam et

  box Acemilik: Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin ic devam et