Eğitim Sitesi

Aile şirketi Nedir? Aile şirketi Hakkında Kısaca Bilgi

Aile şirketi Terimi Hakkında Bilgiler

Aile şirketiHukuk Terimi Olarak Aile şirketi:
bir ailenin bireylerinden oluşan ortaklık.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Adem-i ifâ: Yapmamak; yerine getirmemek; borcu ödememek devam et

  box Hamiline Yazılı Senet: Üzerinde, belirli bir kişinin ismi yazılı olmayan, elinde bulunduranın (hamilin) hak sahibi sayıldığı senet. devam et

  box Muacceliyet: Borçlunun edimini yerine getirmekle yükümlü olduğu an, borcun vadesinin gelmiş olması. devam et

  box Vekaleten Atama: Geçici olarak görevlendirmek. devam et

  box Muavin: yardımcı devam et

  box Katibi Adil: Noter. devam et

  box Yasama Organı: Yasa yapma yetkisine sahip organ, Türkiye Büyük Millet Meclisi. devam et

  box Mütenakıs: çelişik devam et