Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aidiyet Nedir? Aidiyet Hakkında Kısaca Bilgi

Aidiyet Terimi Hakkında Bilgiler

AidiyetHukuk Terimi Olarak Aidiyet:
âidiyet - ait olma durumu; ilişkinlik

 

AidiyetSosyal Bilgiler Terimi Olarak Aidiyet:
Kendini bir yere, topluluğa, aileye, millete ait hissetmek.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müşârün-ileyh: adı geçen; anılan; ilim ve resmi mevkii yüksek olan kimse devam et

  box Saldırmazlık Paktı: Saldırmazlık antlaşması ; Devletlerin birbirlerine saldırmamaları ilkesine dayanan antlaşma. devam et

  box Ecnebî: yabancı; bir devlete göre,kendi uyruğunda bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler devam et

  box Mütemadiyen: Devamli olarak devam et

  box Bî-taraf: tarafsız devam et

  box Haciz: 1- Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet aracıl devam et

  box Ödenek: Devlet harcamalarının yapılabilmesi için, her yılın bütçesiyle yürütme organına verilen harcama izni. devam et

  box Reddiyat: Davadaki masrafları karşılamak için tarafların önceden yatırdığı gider avasından para çekme işlemi. devam et