Eğitim Sitesi

Ahval-i Şahsiye Nedir? Ahval-i Şahsiye Hakkında Kısaca Bilgi

Ahval-i Şahsiye Terimi Hakkında Bilgiler

Ahval-i ŞahsiyeHukuk Terimi Olarak Ahval-i Şahsiye:
Hakiki şahısların hukuki varlıklarıyla ilgili olan hukuki hallerdir : Doğum, evlenme, boşanma, evlat edinme, tabii bir çocuğu tanıma, ölüm vakıaları gibi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İltizam: Kendi için gerekli sayma; gerektirme devam et

  box Islah: düzeltme; davada tarafça düzeltme; iyileştirme; iyi bir hale getirme devam et

  box Hasım: İki düşmandan herbiri devam et

  box Tebellür: netleşme; net olarak ortaya çıkma; aydınlanma devam et

  box Cevâz bahş: izin veren; müsaade eden devam et

  box Emvâli menkule: taşınır mallar;taşınabilir mallar devam et

  box Men'i Muaraza Davası: Bir mal üzerinde;başka bir kimse tarafından ileri sürülen hak veya yapıların el atmanın önlenmesi isteğiyle açılan dava. devam et

  box Müntehî: nihayet bulan; sona eren; son; en son; bir şeyi tamamlayan devam et