Eğitim Sitesi

Ahval Nedir? Ahval Hakkında Kısaca Bilgi

Ahval Terimi Hakkında Bilgiler

Ahvalİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Ahval:
Durumlar, haller, vaziyetler. Davranışlar. Olaylar.

 

AhvâlHukuk Terimi Olarak Ahvâl:
durumlar; haller; vaziyetler

 

AhvalTasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Ahval:
Arapça hal kelimesinin çoğuludur, haller demektir.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Babıâli: Osmanlı Devleti'nde İstanbul'da sadaret (Başbakanlık), dâhiliye ve hariciye nezaretleri (İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları) ile Şûrayıdevlet (Danışta devam et

  box Tetkik: İnceleme. devam et

  box Nâmüsait: Uygun olmayan, elverişsiz. devam et

  box Misyon: Dinsel, bilimsel veya diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul. devam et

  box Şehadetname: 1- Diploma. 2- Kurum ve kuruluşların bildirdikleri bir olayı doğrulamak ya da desteklemek için düzenledikleri belge. devam et

  box Nasyonal: Ulusal. devam et

  box Rölyef: Yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmeler. devam et

  box Dimağ: Beyin, bilinç, zihin. devam et