Eğitim Sitesi

Ahura Mazda Nedir? Ahura Mazda Hakkında Kısaca Bilgi

Ahura Mazda Terimi Hakkında Bilgiler

Ahura MazdaTarih Terimi Olarak Ahura Mazda:
Zerdüşt Dini'nin iyilik, aydınlık ve ışık tanrısıdır. Bu nedenle Zerdüşt Dini'ne Mazdaizm de denilmektedir. Bu dinin ilkeleri ve kuralları Avesta denilen bir kitapta toplanmıştır. Bu gün de İran ve Hindistan'da bu dine inanlarına rastlanmaktadır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Aydınlanma Çağı: Avrupa 'da düşünce alanında en köklü değişimlerin yaşandığı dönem XVIII. yüzyıldır. Buyurucu ve değişmez kurallar ortaya koyan dinsel inanışlara ve bu devam et

  box Cenub: Güney devam et

  box Zanaat: İnsanların maddeye dayalı ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe ve ustalık gerektiren iş. El ustalığı isteyen işler. devam et

  box Panislavizm (Panslavizm): Bütün Slavları birleştirme amacı güden akım. devam et

  box Nom: Eski Mısırda yerleşim yeri. Kent, şehir. devam et

  box Batılıcılık: İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra ortaya çıkan, Osmanlı Devleti'nin Batılı devletlerle bütünleşmesi gerektiğini savunan düşüncedir.Bu düşünceyi savu devam et

  box Kamuoyu: Bir sorun ile ilgili olarak kamunun düşüncesi. devam et

  box Vere: Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi. devam et