Eğitim Sitesi

Ahkam Defteri Nedir? Ahkam Defteri Hakkında Kısaca Bilgi

Ahkam Defteri Terimi Hakkında Bilgiler

Ahkam DefteriOsmanlıca Terimi Olarak Ahkam Defteri:
Osmanlılarda yasa, yargı ve tüzük niteliğinde olan kararların yazıldığı defter.

 

Ahkâm DefteriOsmanlıca Terimi Olarak Ahkâm Defteri:
Kanunnamelerle, hükümlerin ve nizam mahiyetinde olan kararların, aynen kaydının tutulduğu hususi defterlere verilen isimdi. Kalemlerin (idari daireler) her birinde böyle bir defter bulunurdu. İşleri yoğun olan kalemler her sene için ayrı bir defter tutarlarken, daha az yoğun olan daireler birkaç seneyi bir defterde birleştirirlerdi. Çok dikkat ve itina ile tutulan bu defterler daimi müracaat yeriydi. Eski bir muamele veya bir iş söz konusu olduğu zaman, bu defterlere bakılır ve ona göre iş halledilirdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Akâr: Gayrimenkullerden kirâ yoluyla sağlanan gelir. devam et

  box Serçavuş: Baş çavuş. devam et

  box Kölemen: (Memluk) Eskiden kölelerden oluşan bir asker sınıfı. devam et

  box Arâzi-i mezrû'a: Ekilen arazi devam et

  box Ağa: Eskiden yüksek mevki sahipleri hakkında kullanılan bir tabirdi. Bilhassa Tanzimat'tan önceki terminolojide "ağalık" oldukça önemliydi. Yeniçeri ocağı devam et

  box İzam: Bir yerin büyüğü, büyük kişi, yönetici. devam et

  box Seyyid ( seyit ): Bir topluluğun ileri gelen kişisi, efendi. devam et

  box Alay Müftüsü: Alay imamının üstündeki rütbede bulunan sarıklı zabite verilen unvandı. Teşrifatta binbaşıya denk gelmekteydi. Askerlere dini vazifeleri öğretmek için devam et