Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ahkam Defteri Nedir? Ahkam Defteri Hakkında Kısaca Bilgi

Ahkam Defteri Terimi Hakkında Bilgiler

Ahkam DefteriOsmanlıca Terimi Olarak Ahkam Defteri:
Osmanlılarda yasa, yargı ve tüzük niteliğinde olan kararların yazıldığı defter.

 

Ahkâm DefteriOsmanlıca Terimi Olarak Ahkâm Defteri:
Kanunnamelerle, hükümlerin ve nizam mahiyetinde olan kararların, aynen kaydının tutulduğu hususi defterlere verilen isimdi. Kalemlerin (idari daireler) her birinde böyle bir defter bulunurdu. İşleri yoğun olan kalemler her sene için ayrı bir defter tutarlarken, daha az yoğun olan daireler birkaç seneyi bir defterde birleştirirlerdi. Çok dikkat ve itina ile tutulan bu defterler daimi müracaat yeriydi. Eski bir muamele veya bir iş söz konusu olduğu zaman, bu defterlere bakılır ve ona göre iş halledilirdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Solak: Osmanlı kapıkulu teşkilatı bünyesinde yer alan ve görevi padişahın muhafızlığını yapmak olan koruma görevlisi. devam et

  box Dirlik: Devlet memurları ve askerlere görevleri karşılığı verilen maaş veya toprak. devam et

  box Danişmend: Medrese öğrencisi. devam et

  box Kölemen: (Memluk) Eskiden kölelerden oluşan bir asker sınıfı. devam et

  box Kızlar Ağası: Saray hareminin ağası.(Darüssaade ağası) devam et

  box Alay Köşkü: Padişahın, gerek ordu alayını gerek diğer alayları seyretmek için yaptırılan köşk için kullanılan tabirdi. III. Murad zamanında yapılan köşk, Topkapı devam et

  box Kavasbaşı: Vezirleri korumakla görevli kavasların başı. devam et

  box Serasker: 1- Padişah ve sadrazam sefere çıkmadığı zaman ordunun başında seferi yöneten vezire verilen ünvan. / 1826 yılında yeniçeri ocağının kaldırılmasından s devam et