Eğitim Sitesi

Ahitname-i Hümayun Nedir? Ahitname-i Hümayun Hakkında Kısaca Bilgi

Ahitname-i Hümayun Terimi Hakkında Bilgiler

Ahitname-i HümayunOsmanlıca Terimi Olarak Ahitname-i Hümayun:
Hükümdarın verdiği hat, ferman gibi belgelerin yerine kullanılan tabirdi. Sözlük manası "padişahın sözü, padişahın kararı" demektir

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Cizye: Müslüman olmayanlardan alınan vergi. devam et

  box Saray: Padişahın hem özel hayatının geçtiği, hem de devletin yönetildiği yerdi. Saray ENDERUN ve BİRUN olmak üzere iki bölümden oluşuyordu. Bu iki bölüm BAB' devam et

  box Irakeyn: İki Irak demek, Bugünkü Irak; Irak-ı Arabi, İran'ın batısındaki dağlık bölge Irak-ı Acem denirdi. devam et

  box Cenah: Ordunun merkeze göre iki yandan her biri. devam et

  box Lala: Osmanlı şehzadelerinin eğitim ve öğretiminden sorumlu görevli. devam et

  box Arâzi-i mahmiyye: Geliri (rakabesi) Hazineye ait bulunan araziden koru, mer'a, yol, pazar yerleri gibi halkın gereksinimlerine ayrılmış yerler. devam et

  box Kapıcıbaşı: Saray kapılarını bekleyen sınıfın yöneticisi. devam et

  box Alaca Bayrak: Yeniçerilerin süvari kısmını teşkil eden ve "ebna-i sipahiyan" ismini alan altı bölükten dördüne ayrıca verilen isimdi. Bu dört bölük "ulûfeciyan-ı ye devam et