Eğitim Sitesi

Ahitname-i Hümayun Nedir? Ahitname-i Hümayun Hakkında Kısaca Bilgi

Ahitname-i Hümayun Terimi Hakkında Bilgiler

Ahitname-i HümayunOsmanlıca Terimi Olarak Ahitname-i Hümayun:
Hükümdarın verdiği hat, ferman gibi belgelerin yerine kullanılan tabirdi. Sözlük manası "padişahın sözü, padişahın kararı" demektir

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Ağa Kapısı: Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmi daireye verilen addı. Kapı, eskiden "resmi daire" demek olduğu için "ağa kapısı" ağa dairesi demekti. Ağa kapısı, devam et

  box Karavela: Osmanlı deniz kuvvetlerinde kullanılan büyük savaş gemilerine verilen isim. devam et

  box Sipahi: Kapıkulu süvarilerinin birinci bölüğünü oluşturan askeri ocak. devam et

  box Baruthane Nazırı: Barut imalatı ile uğraşan baruthane nezaretinin yöneticisi. devam et

  box Pantürkizm: Türkçülük, Türk birliğini amaçlayan politik akım, Osmanlı'nın son dönemlerinde ortaya atıldı. devam et

  box Ağa: Eskiden yüksek mevki sahipleri hakkında kullanılan bir tabirdi. Bilhassa Tanzimat'tan önceki terminolojide "ağalık" oldukça önemliydi. Yeniçeri ocağı devam et

  box Akârât-ı Vakfiyye: Vakıf gayrimenkuller; evler, dükkânlar ile bunların getirdiği gelir. devam et

  box Hünkâr Kasrı: Padişahlara mahsus küçük donanıma sahip camiye bitişik odalardır. devam et