Eğitim Sitesi

Ahi Nedir? Ahi Hakkında Kısaca Bilgi

Ahi Terimi Hakkında Bilgiler

AhiSosyal Bilgiler Terimi Olarak Ahi:
Ahilik ocağından olan kimse.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Boy: Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk. devam et

  box Gizli içerik: İçeriğin esas anlamı. devam et

  box Rönesans: XV. yüzyıldan başlayarak İtalya'da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik ilk çağ kültürüne ve sanatına daya devam et

  box Kendir: Sapındaki liflerden halat, çuval vb. kaba örgüler yapılan bitki. devam et

  box Statü: Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu veya kazandığı saygınlık. devam et

  box Global: Toptan, küresel. devam et

  box Tuğ: Sancak başına veya mızrak ucuna takılan, at kılından yapılmış nesnedir. "Tuğ üst veya baş olma, egemenlik ve bağımsızlık belirtisidir." devam et

  box Amele: Gündelikle çalışan işçi. devam et