Eğitim Sitesi

Ahi Babalık Nedir? Ahi Babalık Hakkında Kısaca Bilgi

Ahi Babalık Terimi Hakkında Bilgiler

Ahi BabalıkOsmanlıca Terimi Olarak Ahi Babalık:
Debbağlar (dericiler) ve saraçlar gibi esnafın başlarındaki adamlara verilen resim unvandı. Ahi babalık zaman zaman "mimar ağalığı" unvanıyla birlikte verilmiştir.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Âdet-i Ağnam: Koyun ve keçiden alınan vergiye verilen isimdi. Her sene, ağnam müdürü olan kişi tarafından "sayıcılar" ve memurlar belirlenen bölgelere gönderilirler devam et

  box Arâzi-i mîrîye: Mîrî yani devlete ait topraklar, arazi-i emiriyye devam et

  box Hazine Kethüdası: Osmanlı devletinde sarayın Enderun dairesindeki hazinede bulunan değerli eşyanın korunması ve yönetimi ile görevli kimse. devam et

  box Alaylı: Eskiden mektep mezunu olmayan, askerlikten yetişen zabitler hakkında kullanılan bir tabirdi. Mecazen, mektep görmeyip bir kalemde usta-çırak ilişkisiy devam et

  box Düyun-u Umumiye İdaresi: Genel Borçlar İdaresi. devam et

  box Maliye Nazırı: Osmanlılarda devletin gelir ve giderlerinin tutulduğu maliye teşkilatının yöneticisi. devam et

  box Meşveret: Herhangi bir konuda danışma, görüş alışverişinde bulunma. devam et

  box Harim: Camilerde ibadetin gerçekleştirildiği ana mekân. Belirli kısıtlamaların olduğu mekândır. devam et