Eğitim Sitesi

Âhâd Haber Nedir? Âhâd Haber Hakkında Kısaca Bilgi

Âhâd Haber Terimi Hakkında Bilgiler

Âhâd HaberDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Âhâd Haber:
Meşhur hadislerin şartlarını haiz olmayan hadis veya haber. Bazılarına göre; Tevatür derecesine ulaşmamış olan haber veya hadis. Ahâd Hadîs.

 

  Benzer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri:

  box Haşa (Hâşâ): Bir durum veya davranışın kesinlikle kabul edilmediğini anlatan bir söz. Dine aykırı görülen bir ihtimalden söz edilirken asla, katiyen, kesinlikle, devam et

  box Hz. Fâtıma: Peygamber (sav)' in soyunun devam ettiği ve Peygamber (sav) Efendimizden sonra vefat eden kızı. devam et

  box Eyyamul Arap (Eyyamu'l Arap): Araplar arasında yapılan savaşları konu alan sözlü bir edebiyat türü. devam et

  box Abdu'l Azîm: El-Azim, azamet sahibi anlamınadır. devam et

  box Mukallit: Müçtehidi taklit eden, onun sözlerine göre hareket eden. devam et

  box Vekil: Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse. devam et

  box Meknun: Gizli, saklı. devam et

  box Necaset: İdrar, dışkı, meni, lâşe, kan vb. gibi pislik sayılan şeyler. devam et