Eğitim Sitesi

Ağız Otu Nedir? Ağız Otu Hakkında Kısaca Bilgi

Ağız Otu Terimi Hakkında Bilgiler

Ağız OtuOsmanlıca Terimi Olarak Ağız Otu:
Eskiden kullanılan ağızdan dolma toplarda, "falye" denilen deliklere konulan baruta verilen isimdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Eşraf: Bir bölgenin zenginleri, ileri gelenleri. devam et

  box Hazine Kethüdası: Osmanlı devletinde sarayın Enderun dairesindeki hazinede bulunan değerli eşyanın korunması ve yönetimi ile görevli kimse. devam et

  box Humbaracı: Yeniçeri ocağının havan topu sınıfına ait topçu eri. devam et

  box Mezhep: Bir dinin görüş ve anlayış ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollardan her biri. devam et

  box Acemi Oğlanlar: Yeniçeri ocağında istihdam edilmek üzere esirlerden veya devşirme usulüyle Hıristiyanlardan toplanan çocuklara verilen addı. Acemi ve oğlan kelimeleri devam et

  box Tekke: Genellikle yerleşim merkezlerine veya bu merkezlerin yanında yer alan ve içerisinde sürekli barınan derviş ve müritlerin bulunduğu tarikat yapısıdır. devam et

  box Arâzi-i mahmiyye: Geliri (rakabesi) Hazineye ait bulunan araziden koru, mer'a, yol, pazar yerleri gibi halkın gereksinimlerine ayrılmış yerler. devam et

  box Alay Kâtibi: Alayın yazı ve hesap işlerini gören zabite verilen unvandı. Tabur kâtipliğinden göreve başlayanlar, alay kâtipliğine ve alay eminliğine kadar yükselir devam et